درباره ما

Studio

شركت بناء سازان نوين آروين )كدخدامنش) فعاليت خود را از سال ١٣٧٦ آغاز نموده است. زمينه هاي كاري اين مجموعه شامل بخش هاي طراحي ،اجرا و بازسازي ساختمان هاي مسكوني،اداري،تجاري و ... مي باشد.زمينه هاي كاري آتليه طراحي عبارتند از طراحي معماري، طراحي داخلي و دكوراسيون ، طراحي محوطه ،طراحي نما و طراحي مبلمان .در حيطه اجراي ساختمان، كليه مراحل ساخت و بازسازي توسط اين مجموعه انجام مي پذيرد و بخش توليد دكوراسيون و مبلمان در كارخانه اين مجموعه انجام مي پذيرد . هدف ما اجراي مراحل كامل از طراحي تا پايان اجرا و هماهنگي ايده ها در راستاي دستيابي به كيفيت بهتر مي باشد.

مدیران شرکت

مدیرعامل
مهندس کدخدامنش
مدیریت دپارتمان طراحی داخلی
مهندس ندا امیرمعظمی
×